22 abr. 2013

Para manter o gasto, mais impostos

O orzamento do Concello de Cariño para este ano ascende a 3.223.556 millóns, cifra algo superior á do 2012. Un presuposto donde os gastos de persoal copan máis do 44 % do orzamento. Para sustentar os números de gasto aumentan os ingresos, con unha subida do Imposto de Bens Inmobles (IBI) e a actualización das taxas de auga, lixo e rede de sumidoiros, e o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), aprobada en 2012 pero que comezará a aplicarse neste exercicio. A maior recadación prevista permitirá elevar os gastos correntes para unha mellor prestación de servizos, segundo reza a memoria redactada pola alcaldesa, Purificación Seixido.

No hay comentarios: