15 feb. 2011

Remando na mesma dirección

O proxecto empresarial que Galicia Mar Renovables creará en Cariño para a montaxe de sistemas de enerxía undimotriz xa esta en marcha e en breve terá licencia municipal. Por primeria vez en moitos anos unha empresa con certo nivel decide asentarse no noso concello. Tambén, por primeira vez, a labor do PP favorecendo a implantación da empresa, a da Cofradía, non poñendo problemas a ocupación de 5.546 metros cadrados no porto, e actuación dilixente dende alcadía con un total apoio da institución municipal a este proxecto, fan posible que Cariño teña unha inversión de once millóns de euros en máis de 20 postos de traballo directos. O que nos di que cando todos reman na misma dirección e posible avanzar. Pero a gran obrante deste milagro e a Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo, que dende Portos de Galicia son os principias defensores desta iniciativa, da que esperemos nos beneficiemos todos os veciños.