1 ene. 2012

Fin de ano sen luces e con deudas


Para o PSOE de Cariño o aspecto apagado e sen cor que ofrecen Cariño e as súas parroquias estes días, sen máis adornos e luces que os colocados pola iniciativa de persoas particulares, é unha mostra máis do rumbo desnortado que o actual goberno municipal está imprimindo a este Concello. Mentras dende o goberno municipal celebran o Nadal a luz das velas lendo o Informe de Tesoureria/intervención do cumplimento de Lei 3/2004 de Loita contra a Morosidade emitese do concello de Cariño, recollido na acta da sesión extraordinaria do dia 14 de outubro de 2011, no que se fai referencia a dous anexos que deixan clara a situación contable erdada polo actual goberno municipal:
1. Anexo I: Listado de Tesourería a data 30/09/2011 relativo ó terceiro trimestre de 2011 no que se indica número de facturas pendentes de pago1.100, sendo o seu importe total 1.309.396,55 €
2. Anexo II: Listado de Intervención a data 30/09/2011 relativo ó terceiro trimestre de 2011, no que se indica o número de facturas pendentes recoñecemento da obriga un total de 296, cum importe total 450.119,2 €
Duas visions deste fin de ano, e deste Nadal.

9 comentarios:

Feliz 2012 dijo...

En el acta del pleno leo que el Sr. Armada di "A Sra. Alcaldesa non se entera...". O único que se entera e él que nin bachiller ten. A alcaldesa é universitaria con carreira, a súa irmá tamén. A secretaria e máis a interventora que teñen carreira e oposicións de habilitación nacional non se enteran. Na miña vida vín cousa a maneira.Puri dille que lle den polo.... mellor non que ao mellor gustalle.

Puri deixa os impostos, non os subas máis que xa vai ben. Tes que suprimir personal e quedarte cos que de verdade se necesitan. 81 paréceme que son moitos, non pode ser que do POS dediques tantos cartos para pagar a tanta xente sen que de verdade se necesiten.

Anónimo dijo...

¿Te parece apagado ahora? Espera a que lo fusionen con Ortigueira y Cedeira y ya hablaremos.

Anónimo dijo...

Cedeira non, que vaise fusionar con Valdoviño e Cerdido(comarca do Ortegal) pra chegar os 10.800 habitantes que como mínimo que han esixir, polo contrario queiran ou non Cariño e Mañon serán absorbidos por Ortigueira pra chegar a poboación mínima. Non queda outra queiran ou non, nos países nórdicos fixeron isto nos anos 50, en Suiza fai 40 anos. O sistema actual e insostible. Cariño deixará de existir, e é o mellor para todos queiran ou non. Dende o meu punto de vista os concellos todos deberían deixar de exirtir e facer concellos as actuais Comarcas pra non ferir os sentimentos dos pobos mortos coma concellos, penso que é a única solución, eliminando tamén as Diputación obviamente. Cariño leva morto moito tempo, e o que hai.

Anónimo dijo...

Jo! Co que molaba ser alcalde-presidente, o representante de todolos cariñeses de ben, con 3.000 euriños pa buchaca en catorce pagas anuais. Non é moito pero bueno...

Anónimo dijo...

Hai algun que so viveu da politica do concello de Cariño toda a sua vida.

IES Cabo Ortegal dijo...

E máis de contar mentiras, unha tras outra, agora dí en faibu que Alianza Popular de Cariño estaba en contra do instituto, para empezar este fistro estaba non se sabe onde por esas datas. Maria Victoria Fernández España y Fernández Latorre axudaba aos da vila, xa que o seu abó ten vínculos fortes con Ortigueira, eso foi certo. Pero Alianza Popular de Cariño nada tiña en contra do instituto, nin Alianza Popular. Unha persoa non é un partido, a deus gracias.

Anónimo dijo...

Iso Palou toca a vida

Anónimo dijo...

Claro que noutros países os concellos non son minis, pero que lle digan a algunhos que vamos a formar parte dun Concello que nos manexe coma en tempos pretéritos. Si repasamos a recente historia de Cariño sendo parroquia de Ortigueira, debo decir que non puxemos alí un alcalde porque houbo moito falso defensor dos intereses de Cariño que aquí decía unha cousa e logo nos plenos en Ortigueira votaba o contrario. Isto sucedía nos albores da democracia alá polos anos 80 do século pasado. Penso que algunhos dos que leades esto lembrarédesvos destes tristes acontecementos que impediron que neses momentos gobernásemos o Concello ó que pertencíamos. Claro que tamén é posible que Cariño tome nota deses erros, e volte a ser unido para decidir que se poidan facer as cousas sin perxudicar a ninguén e ter a un de nós gobernando ese: ¿Futuro macroconcello do Ortegal?.
En resume que, é posible que haxa fusión de concellos nun futuro, pero é un asunto para o que non estamos socialmente preparados, debido a que hai sentimentos que non se cambian por mor de leis, aínda que o beneficio económico e social sexa visible e palpábel.

Anónimo dijo...

El ayuntamiento de Cariño presentó unas facturas sin pagar y reconocidas por un importe de 1,9 millones de euros (tiene sin reconocer casi 500.000 euros). Una deuda bancaria de 672.000 euros. Lo de Corsán Corvián supone en la actualidad 772.000 euros ya incluidos en los 1.9 millones pedidos en forma de crédito al estado. Me pregunto el resto de facturas reconocidas y sin reconocer a quien se les debe?. La ciudadanís necesita que se le informe sin acritud, con transparencia. A Fenosa? ¿Cuánto? ¡A quién más?. Durante los ocho años de gobierno PSOE&BNG no se pagó a Corsán -Corviam y se generó una deuda terrible para un concello como Cariño ,son muchos los miles de millones de pesetas (para entendernos) que no se pagaron ¿Por qué?